ติดต่อคริสตจักร

092 5678 699 &
083 2375 615

เวลาทำการ

อังคาร-อาทิตย์: 9.00-17.00 น.
วันพุธ : 18.00-21.00 น.
วันจันทร์ หยุดทำการ

ที่อยู่คริสตจักร

18/5 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

บัญชีคริสตจักร

ชื่อบัญชี “คริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ชลบุรี”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขา เซ็นทรัลชลบุรี
บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 6 3113 8151 1
บัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 6 3100 0281 7

พันธกิจสำคัญตามพระมหาบัญชาขององค์พระบิดาเจ้า

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ : มัทธิว 28:9

นมัสการพระเจ้าสุดใจ

นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจิตใจ
พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” ยอห์น 4:24

รักพระเจ้าอย่างสุดใจ

และการที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ และสุดกำลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็สำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้น” มาระโก 12:33

คุณคือบุตรของพระเจ้า

ผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระเจ้า. 1 ยอห์น 4:15
เราจะเป็นดังบิดา ของพวกเจ้า พวกเจ้าจะเป็น บุตรชาย บุตรหญิงของเรา” พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น. 2 โครินธ์ 6:18

เรื่องราวคำบอกเล่าพยาน

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ให้เกิดขึ้นจากการอธิษฐานของคริสเตียน นำการอัศจัรรย์ที่เป็นจริง

พิธีเจิมตั้ง

ผู้ปกครอง ศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจ ณ วันถวายคริสตจักร 22 ธันวาคม พ.ศ. 2019 ผู้ประกอบพิธีเจิมตั้งโดย ศจ.ผศ.ดร. ชาตรี โสภณบรรณารักษ์

กิจกรรมคริสตจักร

มาลาคี 3:10

พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่

ติดต่อคริสตจักร

  • คริสตจักร อโบด้าห์ เบลสซิ่ง ชลบุรี
  • 18/5 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  • Tel 09 7997 3138, 083 237 5615
  • E-Mail. : admin@abodahblessings.com
Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanLaoMalayalamMyanmar (Burmese)Thai