Home กิจกรรมคริสตจักร รับมอบธรรมาสน์คริสตจักรฯ

รับมอบธรรมาสน์คริสตจักรฯ

by abidah
กิจกรรมวันนมัสการพระเจ้า

รับมอบถวายธรรมาสน์

ขอพระเจ้าอวยพรมากมาย..สำหรับครอบครัว.. คุณนก, คุณตุ๊ก และครอบครัว ผู้ถวายธรรมาสน์..ให้คริสตจักรฯ..

ในนาม พระเยซูคริสต์เจ้า..ขอ ความมั่งคั่ง ของบรรดาประชาชาติ หลั่งไหล มายังท่าน..ขอ ชีวิตท่าน เป็นที่โปรดปราน ในสายพระเนตร ของพระเจ้าเสมอ..
ขอให้พวกท่านรับพระพรจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
สดุดี 115:15
อาเมน..ขอบคุณพระเจ้า...

Related Posts

Leave a Comment