• พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา
 • Call Us083 237 5615
 • Email atadmin@abodahblessings.com
 • Office Hrsอังคาร 18.30 - 21.00, เสาร์ 13.30 - 21.00

กิจกรรมและพันธกิจคริสตจักร

เรียนเชิญพี่น้อง…ร่วมงานคริสต์มาส ค่ะ….

วันเสาร์ที่ 21/12/2019 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 • ณ คริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง 18/7 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี (ใกล้ทางลงมอเตอร์เวย์บ้านบึง)
 • Tel. : 06 1991 1414, 09 7997 3138
  http://abodahblessings.com
 • ร่วมรำลึกวันประสูตร “พระเยซูคริสต์”
  ซุ้มอาหารหลากหลาย (ฟรี)
  นมัสการสรรเสริญพระเจ้า
  กิจกรรมสัมพันธ์และการแสดง
  ฯลฯ

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอร์น 3:16


ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการร่วมสนับสนุนและถวายเพื่องานนี้….ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน.ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า..อาเมน

VDO ประวัติพระเยซู

“พิธีบัพติศมา ณ หาดบางแสน จ.ชลบุรี"


 • พี่น้องคริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ได้ร่วมพิธีบัพติศมาทางน้ำ ณ หาดบางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27/07/2019 ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น.
 • ทำพิธีบัพติศมาโดย ผู้ปกครอง ดร.เจมส์, ศิษยาภิบาล ดร.โช และอาจารย์สมบูรณ์ ตริณตระกูล

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”
‭‭โรม‬ ‭6:4‬

“พระคำนำชีวิต ผสานจิตร่วมรับใช้  เคลื่อนไปโดยพระวิญญาณ”

คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง

Abodah Blessings Church.
Chonburi Thailand.
ตารางกิจกรรม

กิจกรรมคริสตจักร

พันธกิจคริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง 1. พันธกิจประกาศข่าวประเสริฐกิจการ ...

พันธกิจคริสตจักร

นมัสการค่ำคืนวันเสาร์ เร่ิมเวลา 18.30 – 20.50 ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

0

คริสต์ศาสนิกชน

0+

คริสตจักร

0+

คริสเตียนภาคตะวันออก

0+

สนับสนุนโครงการประกาศข่าวประเสริฐ

จิตวิญญาณและพันธกิจ

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้ จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์

1 ทิโมธี 1:12 (THSV11)

นมัสการค่ำคืน "วันเสาร์" : Worship Night

Awesome Image

กำหนดการ : 19:00 น.-19:45 น. นมัสการ/ อธิษฐาน 19:45 น.-19:55 น. มหาสนิท 19:55 น.-20:05 น. ถวายทรัพย์ 20:05 น.-20:20 น. คำพยาน/ หนุนใจ 20:20 น.-20:50 น. เทศนา/สามัคคีธรรม

Read More
Awesome Image

พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา

ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6

ศูนย์เรียนรู้อาชีพและวัฒนธรรมนานาชาติ อโบดาห์ เบลสซิ่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาจุลินทรีย์นาโน

กลุ่มสอนอาชีพ, กลุ่มแปรรูปของเหลือใช้

กลุ่มสอนทำเว็บไซต์

กลุ่มสอนทำเว็บไซต์, กลุ่มสอนอาชีพ

กลุ่มผลิตเครื่องสำอางค์

กลุ่มผลิตเครื่องสำอางค์, กลุ่มสอนอาชีพ

กลุ่มสอนศิลปะวาดรูป

กลุ่มสอนศิลปะ, กลุ่มสอนอาชีพ

กลุ่มสอนภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสอนภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสอนอาชีพ

กลุ่มสอนดนตรี

กลุ่มสอนดนตรี, กลุ่มสอนอาชีพ

กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด

กลุ่มสอนอาชีพ, กลุ่มสอนอาชีพเกษตรกรรม

เสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า

ความรู้สำหรับคริสเตียน

รู้จักพระเจ้าผู้ประทานพระพร

 • By abidah
 • 0 Comments

ชัยชนะเหนือการทดลอง

 • By abidah
 • 0 Comments

การถวายสิบลดคืออะไร?

 • By abidah
 • 0 Comments

การถวายจากใจ

 • By abidah
 • 0 Comments
นมัสการวันเสาร์ที่ 21/09/2019

นมัสการวันเสาร์ที่ 21/09/2019

มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”…

Read more
ทำพิธีบัพติศมาทางน้ำ

ทำพิธีบัพติศมาทางน้ำ

พิธีบัพติศมาทางน้ำ พี่น้องคริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ได้ร่วมพิธีบัพติศมาทางน้ำ ณ…

Read more
เทศนาฟื้นฟู “คืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ”

เทศนาฟื้นฟู “คืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ”

ขอบพระคุณพระเจ้า… ในการทรงสถิต.และการเจิม “ค่ำคืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ” ครั้งที่…

Read more
เยี่ยนเยียนพี่น้อง อ.แกลง จ.ระยอง

เยี่ยนเยียนพี่น้อง อ.แกลง จ.ระยอง

พันธกิจเยี่ยมเยียนพี่น้อง… ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ โรม…

Read more
อบรมการแยกขยะและการทำจุลินทรีย์น้ำหมักเอนกประสงค์

อบรมการแยกขยะและการทำจุลินทรีย์น้ำหมักเอนกประสงค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8/02/2091 ที่ผ่านมา คณะธรรมกิจคริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง…

Read more
วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส

คริสต์มาส คือ การฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25…

Read more