Home กิจกรรมคริสตจักร ต้อนรับพี่น้องมาเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรฯ

ต้อนรับพี่น้องมาเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรฯ

by abidah
ต้อนรับพี่น้องในพระคริสต์

ศิษยาภิบาลและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ พี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรฯ

ขอบคุณพระเจ้า....สำหรับการเยี่ยมเยียนของพี่น้อง...ศบ.โจ และ ศบ.นิด...และพี่น้องทุกท่าน...ขอขอบพระคุณสำหรับพระพรขนมแสนอร่อย...มากกก...

ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธิ์อำนาจและฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวง
1 พงศาวดาร 29:12

อาเมน...ขอบคุณพระเจ้า..

Related Posts

Leave a Comment