Home กิจกรรมคริสตจักรกิจกรรมภายนอก สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องเด็ก

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องเด็ก

by abidah

คริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องเด็ก..ณ คริสตจักรวาเลนไทน์ จ.สุพรรณบุรี

  • ขอพระเจ้าที่จะประทานสิ่งสารพัดให้กับคริสตจักรวาเลนไทน์ ให้เต็มพร้อมไปด้วยส่ิงที่ดีพร้อม ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ขาดส่ิงดีใดๆ…ขออธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า…อาเมน
  • หรือพี่น้องต้องการสนับสนุนคริสตจักรฯ สามารถประสานงานได้ที่ 083 237 5615 

Related Posts

Leave a Comment