Home กิจกรรมภายใน เทศนาฟื้นฟู “คืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ” ครั้งที่ 2

เทศนาฟื้นฟู “คืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ” ครั้งที่ 2

by abidah

บรรยากาศงานนมัสการ ค่ำคืนวันเสาร์ 31 สิงหาคม 2019 เทศนาและฟื้นฟู เสริมสร้างจิตวิญญาณและพระวจนะด้วยฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคำนำชีวิต ผสานจิตร่วมรับใช้ เคลื่อนไปโดยพระวิญญาณ

“คืนอัศจรรย์วันแห่งจิตวิญญาณครั้งที่ 2”


  • โดย ศจ.ผศ.ดร. ชาตรี โสภณบรรณารักษ์
  • ศบ.คจ.แห่งพระพรของพระเจ้า รามอินทรา 67
  • ประธานเครือข่ายคริสตจักรแห่งพระพรของพระเจ้า LBC
  • ณ คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง ชลบุรี
  • 18/7 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  • เวลา 19.00 – 21.00 น.

Related Posts

Leave a Comment