Home กิจกรรมภายใน งานสมรสศักดิ์สิทธิ์

งานสมรสศักดิ์สิทธิ์

by abidah
ถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุด สำหรับ คู่บ่าว-สาว คู่แรกของปี 2021

โดยเจ้าบ่าวต้อนรับพระเจ้า ณ คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง ชลบุรี และ เข้าสู่พิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าสาว อย่างถูกต้องตามสายพระเนตรพระเจ้า และถูกต้องตามบทบัญญัติ แบบไร้ที่ติ


“เพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย”
‭‭( มาระโก‬ ‭10:7-9‬ )

Related Posts

Leave a Comment