Home กิจกรรมคริสตจักร งานคริสต์มาส จ.ชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลางชลบุรี 25/12/2019

งานคริสต์มาส จ.ชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลางชลบุรี 25/12/2019

by abidah

คริสเตียนชลบุรี ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดงานคริสต์มาสประจำปี 2019 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่ออวยพรและประกาศความรักของพระเยซูให้กับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 25/12/2019


ภายในงานมีการออกซุ้มอาหารบริการให้กับพี่น้องที่มาร่วมงาน โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคริสตจักรต่าง ๆ มากมาย และมีการละเล่นสำหรับเด็กๆ ร่วมถึงมีการแสดงของนักร้องนักแสดงชื่อดังมากมาย

ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ..ขอบพระคุณพระเจ้า


Related Posts

Leave a Comment