• พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา
 • Call Us083 237 5615
 • Email atadmin@abodahblessings.com
 • Office Hrsอังคาร 18.30 - 21.00, เสาร์ 13.30 - 21.00

กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด - คริสตจักร อโบด้าห์ เบลสซิ่ง เพาะเห็ดขอนชลบุรี,คริสตจัก

 • Customer กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด
 • Live demo
 • Category กลุ่มสอนอาชีพเกษตรกรรม
 • Date เริ่ม 1/01/2019
 • Tags อาชีพเพาะเห็ด,เห็ดแปรรูป,กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด

กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด

อาชีพเพาะเห็ด,เห็ดแปรรูป,กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด

กิจกรรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

เริ่มจากการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรในชุมชน ต.หนองรี ของคณะธรรมกิจและได้ต่อยอดแนวคิดเพื่อทำให้เป็นรายได้ของครอบครัวสมาชิกคริสตจักร จึงได้นำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ข้างๆ โรงจอดรถประมาณ 10 ตารางเมตร จากก้อนเห็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรชุมชน ต.หนองรี มาทดลองเพาะ หลังจากนั้นได้สั่งก้อนเห็ดมาเข้าโรงเรือนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดค้าปลีกและค้าส่งเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด จึงได้เริ่มขยายโรงเรือนและเพิ่มชนิดของเห็ดเพื่อเพาะเป็นดอกเห็ดอีก 1 ชนิดคือ เห็ดขอนขาว (ซึ่งเดิมในตอนแรกคือเห็ดนางฟ้าเกาหลีและนางฟ้าภูฐาน) ปัจจุบันมีโรงเห็ดจำนวน 5 โรงจำนวนก้อนเห็ดประมาณ 15,000 ก้อน รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมากกว่า 80,000 บาท ต่อเดือน


พี่น้องท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • “คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง” ชลบุรี
 • วันอังคาร – เสาร์  เปิดทำการ  เวลา 09.30 น. ปิดทำการ  เวลา 17.00 น.
 • โทร. 08 3237 5615 , 08 2008 8317

พี่น้องมาร่วมนมัสการค่ำคืน “วันเสาร์" พร้อมมาดูโรงเห็ด และลองเก็บเห็ดปลอดสารพิษด้วยตัวเอง

Launch Project

กลุ่มสอนอาชีพเพาะเห็ด

เห็ดนางฟ้า,เห็ดขอน
image