• พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา
 • Call Us083 237 5615
 • Email atadmin@abodahblessings.com
 • Office Hrsอังคาร 18.30 - 21.00, เสาร์ 13.30 - 21.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาจุลินทรีย์นาโน - น้ำยาเอนกประสงค์,จุลินทรีย์นาโน,น้ำยาล้างมือ

 • Customer กลุ่มสอนอาชีพ "ทำน้ำยาอเนกประสงค์"
 • Live demo
 • Category
 • Date
 • Tags

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาจุลินทรีย์นาโน

คริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ชลบุรี ได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน" ด้านการประกอบอาชีพ และการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเรียนรู้ในการคัดแยกขยะ และนำขยะมาแปรรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน, ปุ๋ย, น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

กิจกรรมสอนการรีไซเคิล

กลุ่มสอนอาชีพ  “ลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้” ในครอบครัว ในคริสตจักร หรือในชุมชน คือ กิจกรรม “ทำน้ำยาเอนกประสงค์” โดยไม่ใช้สารเคมี มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ เช่น ในครัวเรือนจากน้ำเสียให้เป็นน้ำดี

วิธีทำน้ำหมัก 

1. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือแค่เปลือกติดเนื้อ (กรณีมีเนื้อติด) หั่นให้เป็นชิ้นเล็กใช้ 1/4 ส่วน (ถังหมัก 20 ลิตร) ของถังหมัก

2. เติมน้ำ 3/4 ส่วน ของถังหมัก (น้ำต้องต่ำกว่าปากถังหมักเมื่อคนแล้วไม่กระเด็นออกมา)

3. ใส่ผงจุลินทรีย์ประมานปลายช้อนโต๊ะ ต่อถังหมัก 20 ลิตร

4. ปิดฝา ทิ้งไว้ 5 วัน (ในแต่ละวันต้องเปิดฝาและคนทุกวัน)

5. ครบ 5 วัน ช้อนฝ้า-ฟองที่ลอยหน้าน้ำหมัก นำฟองไปผสมน้ำรดต้นไม้ได้ กรองแยกผลไม้ กับน้ำหมักและน้ำหมักใส่ขวดปิดฝาไว้ เศษผลไม้ที่กรองแยกออกจากน้ำหมัก นำไปใส่โคนต้นไม้ห่างจากโคนต้นประมาน 1 ฟุต


ส่วนผสม

 • 1. สารตั้งต้น 1 ก.ก
 • 2. น้ำหมัก 1.5 ลิตร
 • 3. น้ำ 4.5 ลิตร – 6.5 ลิตร
 • 4. หัวน้ำหอม 1/4 ขวด
 • 5. สี 1/2 ขวด (หรือปรับลงหากต้องการสีอ่อน)

วิธีกวนน้ำยาเอนกประสงค์

1. กวนสารตั้งต้นให้ขึ้นฟองก่อน กวนช้าๆ ไปทางเดียว สังเกตเม็ดเกลือจะค่อยๆละลาย

2. เริ่มหนืดค่อยๆใส่น้ำหมัก (1.5 ลิตร) ที่ละน้อยๆแล้วกวนเรื่อยๆ

3. กวนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยๆ ใส่น้ำ (ตวงทีละ 1.5 ลิตร) ค่อยๆ เติมจนหมด (ตามสูตร ปกติ 4.5-6.5 ลิตร ) แต่เราสามารถปรับเพิ่มได้ ตามความเหมาะสม

4. ใส่สี กลิ่นตามชอบกวนต่อจนเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน (ทิ้งไว้ 1 คืน) ค่อยบรรจุขวด

5. บรรจุขวด (ควรใช้ผ้าขาวบางกรอง) ตอนบรรจุ และคนด้วยไม้พายเป็นระยะๆ

Launch Project

image