เริ่มต้นใหม่ ด้วยพรชัยนานัปการ

by abidah
111 comments

พระเจ้าอวยพร…พี่น้องทุกท่าน

ช่วยเริ่มต้นปีใหม่ 2019 การเทศนาและพระวจนะในวันนี้ จะขอนำข้อพระคัมภีร์ที่จะช่วยนำเราในการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่อย่างมีชัยหรือได้รับชัยชนะ และรับพระพรอย่างมากมาย…

ขอบคุณพระเจ้า…

Related Articles

Comments are closed.