เทศนาฟื้นฟู “คืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ”

by abidah
0 comment

ขอบพระคุณพระเจ้า…
ในการทรงสถิต.และการเจิม “ค่ำคืนอัศจรรย์ วันแห่งจิตวิญญาณ” ครั้งที่ 1 06/07/2019

แล้วพบกันอีกครั้งเดือนหน้าค่ะ…

พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ…..อาเมน


  • ผู้เทศนา : ศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์
  • ศบ.คริสตจักรแห่งพระพรของพระเจ้า รามอินทรา 67
  • ประธานเครือข่ายสาขาคริสตจักรแห่งพระพรของพระเจ้า  LBC


 

สรุปการเทศนาฯ

Related Articles