อบรมการแยกขยะและการทำจุลินทรีย์น้ำหมักเอนกประสงค์

by abidah
0 comment

เมื่อวันศุกร์ที่ 8/02/2091 ที่ผ่านมา คณะธรรมกิจคริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ชลบุรี โดย ดร.โช และอาจารย์ใจ ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมคัดแยกขยะและการรีไซเคิลทำน้ำยากเอนกประสงค์ฯ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูอาจารย์มากกว่า 400 ท่าน

ขอพระเจ้าอวยพร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านค่ะ…

อาเมน

Related Articles