• พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา
  • Call Us083 237 5615
  • Email atadmin@abodahblessings.com
  • Office Hrsอังคาร 18.30 - 21.00, เสาร์ 13.30 - 21.00

Accordion Tab

กลุ่มอาชีพฟาร์มเห็ด

กิจกรรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เริ่มจากการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรในชุมชน ต.หนองรี ของคณะธรรมกิจและได้ต่อยอดแนวคิดเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว จึงได้นำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ข้างๆ โรงจอดรถประมาณ 10 ตารางเมตร จากก้อนเห็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรชุมชน ต.หนองรี มาทดลอง หลังจากนั้นได้สั่งก้อนเห็ดมาเข้าโรงเรือนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

กลุ่มแปรรูปวัสดุเหลือใช้

เริ่มจากการผลิตนำ้ยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในคริสตจักรหรือครัวเรือน โดยใช้เศษผลไม้ เช่น เปลือกสัปปะรดหรือที่เหลือจากการรับประทาน นำมาหมักด้วยจุลินทรีย์นาโน เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมของน้ำยาอเนกประสงค์

กลุ่มสอนด้านศิลปะ

เตรียมพบกันเร็วๆ นี้

กลุ่มสอนภาษาต่างประเทศ

พบกันเร็วๆ นี้ค่ะ..

กลุ่มสอนด้านพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ

พบกันเร็วๆ นี้ค่ะ..