• พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา
  • Call Us083 237 5615
  • Email atadmin@abodahblessings.com
  • Office Hrsอังคาร 18.30 - 21.00, เสาร์ 13.30 - 21.00

นมัสการวันเสาร์ที่ 21/09/2019 - คริสตจักร อโบด้าห์ เบลสซิ่ง นมัสการพระเจ้า