นมัสการวันเสาร์ที่ 21/09/2019

by abidah
0 comment

มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า

 1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
 2. ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”
 3. เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก
 4. และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง
 5. ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน
 6. หรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวัน
 7. พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน
 8. ท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรม
 9. เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือ องค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน
 10. ไม่มีเหตุร้ายใดๆ จะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่าน
 11. เพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆ ทางของท่าน
 12. เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน
 13. ท่านจะเหยียบสิงห์และงูเห่าท่านจะย่ำสิงห์หนุ่มและงู
 14. พระเจ้าตรัสว่า“เพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา
 15. เขาจะร้องทูลเรา แล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขา
 16. เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา”

สดุดี 91

Related Articles